ประวัติวัดเทพศิรินทราวาส /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3135 ป373 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
149 หน้า : ภาพประกอบสี