ประวัติวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.33 ป373 2540
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
263 หน้า : ภาพประกอบสี