ธรรโมวาท เล่ม 2 /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สหายการพิมพ์, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1