ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกา /

ผู้แต่ง
เสริมจิตร สิงหเสนี
Corporate Author
ธัญญรัตน์ ปาณะกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 9