การเปรียบเทียบสมรรถนะ : คู่มือสำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย /

Corporate Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานโครงการปฏิรูปอุดมศึกษา, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1