การศึกษาสมรรถภาพ การสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระธรรมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย /

ผู้แต่ง
วิชิต วงศ์สายตา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 ว549ก 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
162 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.