พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข : พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เล่ม 1-3 /

ผู้แต่ง
ศุภรัตน์ เลิศพานิชย์กุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1