พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข : พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เล่ม 1-3 /

Corporate Author
ศุภรัตน์ เลิศพานิชย์กุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.1593 พ358 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
3 เล่ม : ภาพประกอบ