สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป เล่ม1 อักษร A-B ฉบับราชบัณฑิตยสถาน /

Corporate Author
ราชบัณฑิตยสถาน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2