สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 929.7593 ส246 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
199 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.