พระไตรปิฎกฉบับผู้ใฝ่ธรรม /

ผู้แต่ง
ธรรมรักษา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สติ, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1