ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.309 พ369ป 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
503 หน้า ; 21 ซม.