แนวธรรมแห่งสุตตันตะ เล่ม 2 /

ผู้แต่ง
วศิน อินทสระ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, 2536
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2