สรุปการประชุมสัมมนาทางวิชาการอาจารย์สอนศาสนาและปรัชญา : เรื่อง การสอนศาสนาและปรัชญาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. คณะศาสนาและปรัชญา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.307 ม246ส 2542
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
117 หน้า : ภาพประกอบ