สาระสำคัญแห่งพุทธปรัชญามหายาน /

ผู้แต่ง
วศิน อินทสระ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.301 ว357ส 2531
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, 2531
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
400 หน้า