ตอบปัญหาธรรมะ /

ผู้แต่ง
หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : [ม.ป.พ.], 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6