สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30922 ส246 2536
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเอส พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2536
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
(82), 155 หน้า : ภาพประกอบสี