ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ 5 /

Corporate Author
กรมศิลปากร หอสมุดแห่งชาติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
616.025 ก528ต 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
2 เล่ม : ภาพประกอบสี