ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ 5 /

Corporate Author
กรมศิลปากร หอสมุดแห่งชาติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1