การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องอิทธิพลกลอนอ่านในนิทานคำกลอนของสุนทรภู่ /

Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
895.91009 ศ528ก 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
90 หน้า : ภาพประกอบ