พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 /

ผู้แต่ง
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
Corporate Author
ดำรงราชานุภาพ,สมเด็จกรมพระยา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
959.364 พ375 2533
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2533
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 8
Physical description
(1-36), 252 หน้า : ภาพประกอบสี