นิทรรศการพระอภัยมณีของสุนทรภู่ /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2535
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1