ศิลปะถํ้า กลุ่มบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /

ผู้แต่ง
มนต์จันทร์ นํ้าทิพย์
Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2533
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1