สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กวีศรีประชา /

Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
929.7593 ศ528ส 2538
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2538
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
239 หน้า : ภาพประกอบสี