พระบวรราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว /

ผู้แต่ง
ถนอม นพวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : จันวาณิชย์, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1