ราชสำนักสยามในทรรศนะของหมอสมิธ /

ผู้แต่ง
สมิธ, มัลคอล์ม
Corporate Author
ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2