การสำรวจแหล่งโบราณสถานในอาณาจักรจามปา /

ผู้แต่ง
นันทพร บรรลือสินธุ์
Corporate Author
กรมศิลปากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1