การเมืองอเมริกันกับนโยบายสาธารณะการศึกษาเจ็ดรายกรณี /

ผู้แต่ง
ออฟเพ็น ไฮม์เมอร์, บรู๊ซ ไอ.
Corporate Author
บรรพต วีระสัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
320.73 อ449ก 2530
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, 2530
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
561 หน้า : ตาราง