การปฏิรูประบบราชการ : ทางออกของการแก้ปัญหาและฟันฝ่าวิกฤต /

Corporate Author
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1