ตัวอย่างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

Corporate Author
สำนักงาน ก.พ.
ภาษา
Thai
เลขเรียก
348.02 ส691ต 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงาน ก.พ., 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
55 หน้า ; 21 ซม.