พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิปริยัติศึกษา, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1