กำเนิดนวนิยายในประเทศไทย /

ผู้แต่ง
วิภา กงกะนันทน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ดอกหญ้า, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1