ความรู้เพื่อการพัฒนา : รายงานพัฒนาการโลก พ.ศ.2541/2542 /

Corporate Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Corporate Author
The World Bank Group
ภาษา
Thai
เลขเรียก
001.2 ส691ค 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
475 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ