175 ตัวอย่างเอกสารประวัติส่วนตัวเพื่อให้ได้งาน /

ผู้แต่ง
บีตตี้, ริชาร์ด เอช
Corporate Author
ประภาวดี จิลลานนท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
808.066 บ-ห 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
334 หน้า