การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องตัณหาในพระไตรปิฎก /

ผู้แต่ง
พระมหาอุทัย อุทโย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.318 อ819ก 2532
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2532
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ฉ), 225 หน้า ; 30 ซม.