พระพุทธศาสนาในเมืองกำแพงเพชรโบราณ = A Study of Buddhism in the Ancient Kamphaengphet /

ผู้แต่ง
พระมหาเกษม พยุง (หาสจิตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3187 ก783พ 2541
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(1-10), 199 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่ ; 30 ซม.