การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องความชราในศาสนาพุทธและอิสลามและสถานภาพของคนชราในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณีชาวพุทธและมุสลิมในอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี = A Comparative of the Concept of Aging in Buddhism and Islam : And the Status of the Aged in Thai Society a case study of Muang District Nonthaburi Province

ผู้แต่ง
สุกานดา มุขตารี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 291 ส739ก 2536
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ฐ, 252 หน้า ; 30 ซม.