การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธวิธีการสอนในธัมมปทัฎฐกถา = An Analytical Study of Buddhist Methods of Teaching in Dhammapadatthakattha /

ผู้แต่ง
พระมหาทวี มหาปญโญ (ละลง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 ท184ก 2545
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ญ), 109 หน้า ; 30 ซม.