การศึกษาการใช้วิธีการเผยแผ่พุทธศาสนาของเจ้าอาวาสในจังหวัดร้อยเอ็ด /

ผู้แต่ง
ดำรง พลโภชน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.317 ด491ก 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
127 หน้า ; 30 ซม.