การประยุกต์ใช้วิธีการตามหลักอริยสัจสี่แก้ปัญหาสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ = The Application of the Four Noble Truths to Solve the Social Problems in Modern Thai Society /

ผู้แต่ง
พระศรีรัชมงคลบัณฑิต
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 พ394ก 2545
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ช), 220 หน้า ; 30 ซม.