แนวทางการป้องกันอาชญากรรมตามหลักพุทธศาสนา /

ผู้แต่ง
สุเทพ ศรีทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1