มโนทัศน์เรื่องตบะในพระพุทธศาสนา = The Concept of Religious Austerity (TAPA) in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระมหาบุญเลี้ยง เตชพโล (บุตรตะเคียน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 บ565ม 2544
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
[ก-ฉ] 138 หน้า ; 30 ซม.