การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องมัตตัญญุตาในพระพุทธศาสนา = An Analystical Study of the Mattannuta in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระมหาเอกชัย จนฺทสิริ (แซ่ลิ้ม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 อ873ก 2545
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 118 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.