บทบาทและคุณธรรมของราชภัฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทและในสังคมไทย /

ผู้แต่ง
พระปลัดประวิทย์ ตปคุโณ (ทับทอง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.312 ป377บ 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
[1-9] 154 หน้า ; 30 ซม.