การนับถือพระพุทธศาสนาของคนไทยในปัจจุบัน : เปรียบเทียบระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักสังคมศาสตร์ = Buddhism in Presentday Thai Society : A Comparative Study of Religious Belief Among Scientists and Social Scientists /

ผู้แต่ง
สมนึก ใจกล้า
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1