การนับถือพระพุทธศาสนาของคนไทยในปัจจุบัน : เปรียบเทียบระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักสังคมศาสตร์ /

ผู้แต่ง
สมนึก ใจกล้า
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3 ส253ก 2536
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ), 161 หน้า ; 30 ซม.