บทบาทของพระธรรมวิทยากรต่อการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมเยาวชน /

ผู้แต่ง
พระมหาถนอมศักดิ์ สู่ภิภักดิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.317 ถ192บ 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
[1-10], 172 หน้า ; 30 ซม.