ศึกษาหลักกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่ปรากฏในละครโทรทัศน์ : เฉพาะกรณีเรื่อง"เจ้ากรรมนายเวร" /

ผู้แต่ง
นัฏกร อาชะวะบูล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 น387ศ 2545
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
[1-12] 147 หน้า ; 30 ซม.