ศาสนากับการพัฒนาบุคลิกภาพ : ศึกษาเปรียบเทียบหลักคำสอนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพในพุทธศาสนาและศาสนาคริสต์ /

ผู้แต่ง
พระชัชวาลย์ ศรีสุข
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ช358ศ 2541
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ธ), 280 หน้า ; 30 ซม.