รวมกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง /

ผู้แต่ง
กฤตยชญ์ ศิริเขต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1