Spelling Dictionary : คู่มือการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษาไทย /

ผู้แต่ง
เจตนาพร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เบญญา, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1