การศึกษา ทุนนิยม และโลกานุวัตร /

ผู้แต่ง
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
379.593 ร314ก 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
400 หน้า : ตาราง