สี่แผ่นดิน /

ผู้แต่ง
คึกฤทธิ์ ปราโมช,
Corporate Author
อาจิณ จันทรัมพร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ดอกหญ้า 2000, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 13