สี่แผ่นดิน /

ผู้แต่ง
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
Corporate Author
อาจิณ จันทรัมพร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
น ค521ส 2545
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ดอกหญ้า 2000, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 13
Physical description
1008 หน้า